Inverter Sumry On Grid Aegis 5KES

  • Hoạt động: trên lưới 5KW/MAX
  • Sạc 3.6KW/MAX
  • Dự phòng 3.6KW
  • Dễ dàng cập nhật từ xa
  • Giám sát & cài đặt dễ dàng thông qua phần mềm

Inverter Sumry On Grid Aegis 5KES là một sản phẩm tốt cho những người muốn sử dụng điện năng lượng mặt trời để cung cấp điện cho gia đình hoặc văn phòng làm việc của mình.

Inverter Sumry On Grid Aegis 5KES có những tính năng nổi trội sau:

Hoạt động: trên lưới 5KW/MAX

Sạc 3.6KW/MAX

Dự phòng 3.6KW

Dễ dàng cập nhật từ xa

Giám sát & cài đặt dễ dàng thông qua phần mềm

Thông số kỹ thuật chi tiết của Inverter Sumry On Grid Aegis 5KES được liệt kê trong bảng sau:

 

TẢI XUỐNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT